Meny: Hjem - Historie - Spillere - Kamper - Nyhetsarkiv - Forum - Bilder - Kontakt Oss - Gjestebok - Logg inn

Viktig informasjon vedrørende kontigenter, overganger, lisenser samt klubbens videre drift
Dato: 11.08.2008
Forfatter: Erik Dahm Rise
Nyhet: Som nevnt etter dagens maktdemonstrasjon på høstvåte Varden, kreves det fra høyeste hold, kretsen, at vi nå ordner opp i saker og ting vedrørende vår egen medlemsmasse:

Lisenser: Som nevnt i en tidligere melding her inne, må samtlige seniorspillere ha betalt lisens for å kunne være spilleberettiget. Vi satser fortsatt på at teknikken vil oss vel, og at samtlige av klubbens seniorspillere meget snart vil motta en faktura i posten. Samtidig har vi fått bekreftet at den aktuelle summen er 180 kr.

Overganger: Naturlig nok kreves det at samtlige som spiller kamper for Bergen Sør FK, også er tilknyttet klubben. Kretsen har tidligere antydet at de som har vært inaktiv (ikke spilt kamper for noe lag tilknyttet Hordaland Fotballkrets) de siste to år, kan skifte klubb vederlagsfritt. Ellers gjelder et gebyr på kr 300. Hvem som, ifølge kretsen, har vært inaktiv i denne perioden, har vi i skrivende stund ingen eksakt oversikt over. Det vi imidlertid vet, er at klubber gjerne tviholder på navn/medlemmer, noe som igjen kan resultere i at kretsen får indikasjoner på at vedkommende spiller aktivt i en klubb han i realiteten kan ha forlatt for 5 år siden. Dette vanskeliggjør naturlig nok vårt arbeid, da vi risikerer å måtte iverksette tiltak for å kunne dokumentere at en spiller skal kunne frigis. Vi har bedt kretsen om en full oversikt over hvem som tilhører hvem, og vi håper selvsagt at så mange som mulig kan gå under den nevnte to års-regelen. Likevel ber vi samtlige om å snarest overføre 300 kr til kontonummeret under, slik at vi er garantert å kunne dekke et hvert krav.

Kontigenter: Klubben er særs takknemlig for alle mottatte bidrag, men er avhengig av flere betalende medlemmer for å kunne dekke høstens ventende dommerregninger. Det er mange kostnader knyttet til spill 7. divisjon; en dommer har for eksempel krav på 600 kr + 3,5 per km for reise, samt bompenger. Senest idag ga vi 800 kr til dommeren fra Salhus, og fire hjemmekamper gjenstår. I tillegg hadde det heller ikke skadet med dette "nødvendige rekvisitaet" vi har snakket så fint om i klubbens snart femårige historie.

I sum betyr dette følgende utgifter for klubbens seniorspillere:
Kontigent (for hittil ikke-betalende medlemmer): 1000 kr
Overgangsgebyr: 300 kr

Bergen Sør FKs senioravdeling har følgende kontonummer:
1503.01.96713

I tillegg kommer lisensen på kr 180 i egen faktura, som skal betales til vedlagte kontonummer, og ikke til den ovennevnte konto.

Kretsen har gitt oss frist til 14.8., førstkommende torsdag, så vi håper at samtlige har muligheten til å betale sitt aktuelle beløp så fort som overhodet mulig. Klarer vi ikke å oppfylle kretsens krav, er Ragnarok over oss før vi både aner- og ønsker det, og vi annulleres fra gruppen, samt ilegges dertilhørende gebyrer.

Vi håper med dette at vi sammen skal kunne holde liv i klubben vi alle har blitt så glade i, og en gang for alle få slått ihjel spøkelsene knyttet til overganger, årets lisenser og all den slags visvas.

Bergen Sør FK vil samtidig få benytte anledningen til å ønske en av foreningens all time hedersmenn, Jørgen, lykke til i Danmark, samt takke deg for arbeidet du (så langt) har lagt ned for klubben i vårt hjerte.

Blått i sør!
Copyright © 2005 Bergen Sør FK