Meny: Hjem - Historie - Spillere - Kamper - Nyhetsarkiv - Forum - Bilder - Kontakt Oss - Gjestebok - Logg inn

Platformen er lagt - Referat fra spillermøte
Dato: 2006-03-08
Forfatter: Peter Christian Frølich
Nyhet: Møtet ble avholdt på Casperkollen.

De fremmøtte:
* Jørgen
* PC
* Hem
* Sverre
* Petter
* Fredrik
* Erik
* Ørjan
* Nico
* Toro
* Per
* Christer

Sebastian meldte forfall.

SAK 1 - Juniorlag

Spillermøtet godkjente formelt juniorlaget til Bergen Sør og er entusiastisk for videre satsning på dette. Følgende retningslinjer ble gitt for driften av juniorlaget:

* Erik administrerer laget sportslig og økonomisk. Større beslutninger vedrørende juniorlaget behandles i styret.
* Depositum på 5000,- i tilfelle avmelding skal stå på konto administrert av styret innen 20. april. Erik har ansvaret for at dette skjer.
* Kontingenten for juniorlaget er minimum 300, og justeres opp ved behov av Erik.
* Depositumet vil, om ikke annet bestemmes av juniorlaget, tilbakebetales etter endt sesong.
* Erik har ene og alene påtatt seg ethvert ansvar vedr. driften av juniorlaget.

SAK 2 - Spillere

Klubben har pr. 5.03.08 tretten betalende medlemmer. Spillermøtet vedtok "rekrutteringsbrems" ved 20 spillere. Behovet for å hente en keeper ble også fremhevet.

SAK 3 - Sponsor/Støtte

Ørjan har søkt om draktsett til laget.

Petter foreslo å videreutvikle æresmedlem-konseptet for å tilføre klubben flere midler. Dette ble enstemmig vedtatt.

Klubben har pr. i dag ett æresmedlem: Tore Faye - rettslære-lærer v/BHG.

Det ble understreket at samtlige medlemmer må være på jakt etter gode sponsorer, dugnadsmuligheter, o.l.

SAK 4 - Suppleringsvalg, styret

Jørgen ble enstemmig valgt til styreleder
Fredrik ble valgt som ny økonomiansvarlig*****

Alt i alt - Bergen Sør stormer fremover med store visjoner. Storslått. Som i Hardanger!
Copyright © 2005 Bergen Sør FK